Ord´s betydning kan åbne op for mere..

STÆDIGHED? VEDHOLDENHED?
Hvad er forskellen, hvis der er en...

-
For få dage siden henvendte en til mig og det har sat en udveksling i gang, hvor den anden dag lød spørgsmålet omkring den tid, hvor jeg levede af at tegne: "Det må have været skønt, og tænker det også det er lidt svært at komme til, det kræver nok noget stædighed...bilder jeg mig ind.."
-
Dét tyggede jeg lidt på, for havde det krævet stædighed? Ikke et ord jeg har det store forhold til eller et ord, jeg bruger flittigt...går det op for mig. Nå men mit ord for det lød straks i tanken som ´vedholdenhed´. Var det egentlig ikke bare det, det havde handlet om. Vedholdenhed, blive ved og med det som fokus, at ville leve af det at tegne. Det blev mit svar tilbage. Både at jeg ikke vidste helt om ordet for det var stædighed og måske det mere havde været vedholdenhed, og havde det for fokus: at ville leve af det.
-
MEN det lod sig ikke være ved det, for de to ord har snakket videre i mig og gjorde mig så nysgerrig, at jeg her til morgen måtte se, hvad google ville sige om deres betydning. Her er det første det bedste fra Google:
-
STÆDIGHED:
"At være stædig betyder, at være vedholden, og ikke lytte til fornuft, mens bestemthed også betyder at være villig til at lytte og ændre retning. Bestemt eller stædig er ligesom kul eller diamanter. Det første involverer rigide, ufleksible meninger. ... Dog kan stædighed være en dyd i nogle tilfælde."
Efter at have læst den version så kunne stædighed sagtens være et ord for, hvordan jeg kom til at leve af det. Den sidste linje siger det, synes jeg: "Dog kan stædighed være en dyd i nogle tilfælde."
-
DYD
Og så måtte jeg jo lige google ordet ´dyd´ for dets betydning, for hvad ligger der egentlig i det? Her er, hvad der kom op:
-
"En dyd er et religiøst eller moralfilosofisk begreb, der betegner en moralsk værdifuld egenskab eller god handling. Ordet kommer fra det norrøne dygð, som er beslægtet med verbet "at du", og betød oprindelig duelighed eller dygtighed."
Det vidste jeg faktisk ikke lå i det ord. Men det taler til mig og jeg oplever, det lige har givet mig en forklaring på noget, også i det - min kreativitet eller min kreative tilgang til mange ting, ja livet i sig selv...måske..
-
Nå hvad så med ordet ´Vedholdenhed´, det fik jeg også googlet en betydning af:
-
VEDHOLDENHED
"Ny hjerneforskning viser vejen. Flere studier viser, at vedholdenhed slår talent af pinden som den vigtigste faktor i at opnå mål i livet. ... Det være sig i uddannelse, job eller på det helt personlige plan."
-
Sådan har jeg aldrig tænkt en forståelse af det ord, men det giver god mening. Jeg har mere sagt det på en måde som: at det du praktisere (vedholdent) nok, det næres, bliver en muskel der trænes og så bliver man lige så god til det, som man nu bliver det...
-
Vedholdende i forhold til min kreativitet og personlige-spirituelle udvikling/vej i livet, det vil jeg sige, nok er et meget godt ord for ´måden´, jeg har holdt en retning i. Ikke at jeg har tillagt, at være vedholdende omkring det som noget jeg bare ville og skulle, det har bare været sådan, været drevet på naturligste vis og så har det fået sig en vedholdende duft over sig.....tænker jeg.
-
Stædighed, har jeg nok tillagt en negativ klang, men efter at have læst en forklaring omkring det, synes jeg, det kan sige mange ting meget godt. Og så fik jeg lige ordet ´dyd´ med i søgningen og den får jeg helt lyst til at søge noget mere på. Det ringer ind et sted i mig, hvor en opmærksomhed i mig vækkes og når det sker, så ved jeg, der er mere, der ville være godt at få med.
-
Er der noget af det her, som taler til dig, inspirerer dig? Vi skal ikke kimse af hvordan vi kan åbne op for mere (selv-)indsigt for og med hinanden, når vi deler det, der lige kommer til os. Hvilket også er en del af det, jeg gerne vil indvitere ind til i mit Åbent Space herhjemme - at det er tilladt, at åbne op og tillade det, der kommer til os, for måske det åbner op for mere.
-
Jeg afholder mit første Åbent Space den 3.nov, se begivenheden her: https://www.facebook.com/events/615344846130309?ref=newsfeed
Læs mere om mit Åbent Space her: https://mattie.dk/pages/abent-space
-
Må inspirationen være over dig, hvis du ville elske det ❤ Kærligst Mattie.
Apropos et ords betydning, for hvad ligger der i ordet ´inspiration´? Det måtte jeg også google lidt på og den her ja inspirerende artikel fangede min opmærksomhed:
-
"Det danske ord kommer af det latinske substantiv inspiratio, som er afledt af verbet inspirare. I moderne sprogbrug skelner vi mellem at være eller blive inspireret og at være inspirerende, altså mellem en passiv og en aktiv holdning. Den samme dobbelthed præger ordets latinske grundbetydning: at indblæse (Gud indblæser livsånde i mennesket) og at indånde (mennesket trækker vejret). I den første betydning er mennesket genstand for en handling, i den anden selv aktivt." Læs det hele her: https://denstoredanske.lex.dk/inspiration
-
KUNSTNEREN
Længere nede i teksten er der et afsnit, der hedder ´Kunstneren´, som jeg måske selvfølgeligt fik læst mere indgående:
"En af den moderne tænknings centrale figurer, digterfilosoffen Friedrich Nietzsche, minder i sin selvbiografi, Ecce Homo, en glemsom samtid om, hvad digtere førhen forstod ved inspiration. "Man hører — man søger ikke: man tager — man spørger ikke, hvem gaven kommer fra; som et lyn lyser en tanke op med nødvendighed, uden tøven færdig i sin form — jeg har aldrig haft et valg. En henrykkelse, hvis uhyre spænding somme tider udløser sig i en tårestrøm (...). Et dyb af lykke, hvori det smerteligste og mest dystre ikke virker som modsætninger, men som betingede, som udfordrede, som nødvendig farve inden for en sådan overflod af lys (...). Alt sker i den højeste grad ufrivilligt, men som en storm af frihedsfølelse, af ubetinget væren, af magt, af guddommelighed"."

Ældre opslag Nyere opslag