NO.230823 / LUCIDITY

Maleriet er 60x80cm., malet med akrylmaling, og glimmer.


Maleriets titel har jeg valgt er ´Lucidity´, som betyder ´Klarhed´. Det kan være mange ting, alt efter hvilke øjne der ser på det. Inspiration til det kunne være: Et sundt sind. Fri af mental forstyrrelse. Ser tingene i et større perspektiv, en større helhed - ser det hele billede, frem for (kun) de enkelte dele. Visionær, nærmere et vi end kun jeg: VI-sionær. Evnen til at se klart og gøre i overenstemmelse heraf. Evnen at kunne se bagom det, der møder det blotte øje. Klart syn, at have et klart syn - uforstyrret af egen personlige meninger og opfattelser. Måske et billede af en visionær tilstand..?