LILLE MEN STORT

Maleriet er 30x40cm, malet med akrylmaling.