Heart of Heaven

Inspiration til oplevelse af maleriet og meditation klik hér


 • 80x100x2cm.
 • Malet med akrylmaling og glimmer.
 • Signeret på bagsiden

INSPIRATION

til oplevelse af maleriet i kraft af titlens betydning


TITEL: HEART OF HEAVEN

Himlens hjerte symboliserer ofte det guddommelige centrum eller den åndelige kraft, hvorfra kærlighed, visdom og guddommelig nåde strømmer ud i verden. Det repræsenterer også harmoni, fred og den kosmiske orden, hvor universets energier forenes i en enhed. Symbolikken kan variere mellem forskellige spirituelle traditioner og kulturer, men fælles forståelse omfatter ofte idéen om en universel kærlighed og guddommelig tilstedeværelse, der stråler ud fra en central kilde og berører alt liv.


MEDITATION: Dyk ned i det Guddommelige Centrum

 1. Forberedelse: Find et roligt og behageligt sted, hvor du kan sidde i en afslappet position. Luk dine øjne og begynd at fokusere på din vejrtrækning. Tillad din åndedræt at blive dybt og roligt.

 2. Jordforbindelse: Forestil dig, at fra dit hjerte strømmer en stråle af lys ned gennem din krop og forankrer dig til jorden. Forestil dig rødder, der vokser fra dine fødder og strækker sig dybt ned i jorden, for at skabe stabilitet og forbindelse.

 3. Indre Stilhed: Sænk gradvist din opmærksomhed ned i en indre stilhed. Lad tankerne passere som skyer på himlen uden at gribe fat i dem. Fokuser på at opnå en tilstand af dyb indre ro.

 4. Invokation (indkaldelse) af Det Guddommelige Centrum: Forestil dig nu et lysende centrum af ren guddommelig energi, der stråler fra dit hjerte. Det er kilden til alt liv, visdom og kærlighed. Se dette centrum som et sted af ubetinget kærlighed og lys.

 5. Forbindelse og Opløsning: Lad din bevidsthed smelte sammen med det guddommelige centrum. Føl dig omfavnet af kærlighedens og visdommens strømme. Tillad dig selv at opleve en dyb følelse af enhed og forbundethed med alt omkring dig.

 6. Taknemmelighed og Afslutning: Giv dig selv et øjeblik til at sidde stille og modtage, indtage, denne oplevelse af det guddommelige centrum. Udtryk taknemmelighed for denne forbindelse og de indsigter, du har opnået:

  • "Jeg er taknemmelig for den kærlighed, der fylder mit hjerte og beriger mit liv hver dag."
  • "Jeg åbner mig glædeligt for visdommens vejledning, der guider mig mod større forståelse og klarhed."
  • "Jeg udtrykker kærlighed og venlighed, og ved at gøre det spreder jeg kærlighedens og visdommens strømme i verden."
 7. Gradvis bring din opmærksomhed tilbage til din krop. Åbn dine øjne når du er klar til det.


Denne meditation kan hjælpe med at styrke din forbindelse til det guddommelige centrum, og åbne døre til dyb visdom og indre fred.


Teksten er til inspiration.

Måske himlens hjerte/ det guddommelige centrum er noget helt andet for dig.

Gå med det der føles sandt for dig.